Αναζήτηση:

 

ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ

ΑΥΤΟΛΙΠΑΝΤΑ, ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΑ

Κουζινέτα αυτολίπαντα, γραφιτούχα και ορειχάλκινα διαφόρων διαστάσεων.

 

 

SLIDING_BEARINGS.pdf download SLIDING_BEARINGS.pdf

 

 

 

 

 

 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 160 & ΑΓΝ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 2, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 546.28
Τηλ: 2310/544.571, 2310/527.100, Fax: 2310/528.459
email: orfanosp@otenet.gr

Χάρτης, που βρισκόμαστε